Kilka słów  O mnie

ADWOKAT

Imię

nazwisko

Adwokat – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005-2008 etatowy aplikant prokuratorski w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. W 2008 roku złożył egzamin prokuratorski. Następnie zatrudniony w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim.

W listopadzie 2010r. Michał Białek został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Mając na uwadze swoje zainteresowanie tematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego adwokat Michał Białek biorąc udział w licznych szkoleniach, prowadząc sprawy o rozwód i separację systematycznie i stale pogłębia swoją wiedzę w tematyce związanej z szeroko rozumianym prawem rodzinnym.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat rozwodowy

Rozwód Łódź

 

Rozwód Łódź

kontakt@rozwodylodz.pl