podział majątku łódź

Prowadzimy sprawy o podział majątku

oferta

Gdy w przypadku zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie nie podpiszą intercyzy, powstaje między nimi wspólność majątkowa. Na skutek rozwodu wspólność ta ustaje, a małżonkowie ubiegać się mogą o podział majątku. I najczęściej takie działanie jest podejmowane.

Podziału majątku Łódź można dokonać w czasie postępowania rozwodowego lub oddzielnym postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Możliwe jest również porozumienie się małżonków co do podziału majątku w drodze umowy zawartej przez notariusza.

W związku z powyższym wybierając najkorzystniejsze dla naszych Klientów rozwiązania pomagamy w zakresie

podział majątku łódź

Podział majątku Łódź

Podziale majątku wspólnego;

Przy rozwodzie dochodzi do ustania wspólnoty majątkowej, ale aby definitywnie uregulować tę kwestię konieczny jest podział majątku małżonków. W imieniu naszych Klientów kierujemy w tej sprawie wniosek do sądu rejonowego, właściwego według położenia dzielonego dobytku. Pomagamy w podziale majątku również w przypadku jego podziału podczas sprawy rozwodowej. Pomagamy również w sprawch podziału kilka lub kilkanaście lat po rozwodzie, gdyż roszczenie nie ulega przedawnieniu. Pomagamy w ustalaniu majątku wspólnego małżonków. Pośredniczymy w powołaniu biegłych rzeczoznaców majątkowych. Odciążamy Państwa w najtrudniejszych krokach do wykonania w procesie podziału majątku.

Udziały

Ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym;

Zgodnie z paragrafem pierwszym art. 43 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Paragraf drugi wskazanego artykułu stanowi jednak, iż z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Pomagamy ustalić który z małżonków i w jakim stopniu przyczynił się do zbudowania majątku wspólnego małżonków.

Zwrot nakładów

Uzyskaniu przez naszych Klientów zwrotu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty współmałżonka lub majątek wspólny;

W przypadku sprawy sądowej konieczne jest zapłacenie wpisu sądowego. Często również konieczne powołanie biegłego, który oceni składowe majątku. Sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie są jednymi z najdłuższych i najbardziej uciążliwych. Ustalenie składu majątku i jego wycena nie są bowiem łatwe, a często bywają kosztowne

Kancelaria Adwokacka

Adwokat rozwodowy

Rozwód Łódź

 

Rozwód Łódź

kontakt@rozwodylodz.pl